top of page

UŞAK BELEDİYESİ

HİZMET BİNASI

İŞVEREN: UŞAK BELEDİYESİ

2013 - UŞAK

Yer, Bağlam

Kamusal yapı anlayışı günümüzde, kentli tarafından sıkça kullanılan bu yapıların birçok açıdan evrimleşmesiyle farklılaşmıştır. Değişen hizmet anlayışı, erişilebilirlik, fonksiyonel şeffaflık zamanla dönüşen bu yapıların en önemli özelliklerini oluşturmuştur. Uşak şehri özelinde yenilenen ve kentli istekleri doğrultusunda yenilenen kent imajı, yapısal ölçekte belediye hizmet binasında yer bulmuştur. Proje alanı olarak belirlenen eski tabakhane alanı kente ekolojik bir koridor olarak kazandırılırken aynı zamanda kentlinin sosyalleşebildiği açık alan kullanımları ile desteklenen bir kent parkı haline getirilmiştir.

Bu projenin amacı, kentsel yenileme ve dönüşüm alanları kapsamında, kentlinin kamusal ihtiyaçlarını karşılayan aynı zamanda rekreatif bir koridor yardımıyla sosyal ve kültürel yaşamına yön verecek yeni bir kentsel odak noktası yaratılmasıdır. Yarışma alanı olarak verilen bu alan sırasıyla tarihi çarşı ve mevcut kent merkezi dokusu, tali yollar ve dere ile ilişki kurmaktadır. Öngörülen gelecekte Afyon Yolu ve Havaalanı ile birlikte, proje alanı ve tarihi doku arasında yer alan bu bölgenin kentin yeni gelişim alanı olacağı düşünülmektedir.

 

Program

Projedeki genel yaklaşım, projenin çevresi ve kent ile güçlü bir bağlam kurması ve çevresinde yer alan kentsel değerlerin yeni kent kurgusu ile yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır. Sırasıyla proje alanın sınırlarını oluşturan ana yol, tali yol, dere ve park, belediye hizmet binası fonksiyonunun yerleşiminde önemli rol oynamıştır. Ana yol olarak belirtilen cadde, kent merkezi ile yakınlığı ve bağlantı yolları ile yaya yaklaşım yoğunluğunun fazla olacağı yol olarak belirlenmiş ve belediye hizmet binasının ana girişinin bu yoldan sağlanması düşünülmüştür. İki ana fonksiyon olarak belirlenen Belediye hizmet binası farklı kullanımları düşünülerek iki kütle ayrılmış ve sosyal kütlenin 7/24 kullanımının sağlanarak park ve dere ile kültürel ve sosyal işlevi kuvvetlendirmesi sağlanmıştır. Bu iki kütle sırasıyla ikiye parçalanıp araları bir sokak ile ve park ile kent arasındaki sürekliliğin sağlanması düşünülmüştür. Parçalanan ve sokak yardımıyla hem ayrılan hem birleştirilen bu kütleler kaydırılmış ve birbirlerin sınırlarından yararlanılarak önlerinde meydanlar oluşturuluş, parktan ve kentten gelen insanın aşamalı olarak yapıya yaklaşması amaçlanmıştır. Her yönde geçişe imkân verecek şekilde tasarlanan kütleler sırasıyla kentle parkı tali yol ile de dereyi bağlar niteliktedir. Belediye kütlesinde dere, tali yol hattı üzerinden yapılan yapı nişi yarı açık avlu niteliğinde belediye çalışanları ve halk tarafından kısa süreli açık alan kullanımı için yapılmıştır. Fonksiyonel farklılaşma cephelerde malzeme farklarıyla belirtilmiştir. Kütleler arasın zıtlığı da vurgulayacak şekilde belediye kütlesinde beyaz alüminyum kompozit kabuk cephe,sosyal kütlede ise daha sıcak ve zamanla değişimi belli edecek nitelikteki kendisini iklim koşullarından koruyan dirençli çelik malzeme kullanılmıştır.

Sürdürülebilirlik ve Pasif Sistemler

Alan ölçeğinde ve yapı ölçeğinde, yapılan müdahaleler ile belediye hizmet binasının üst ölçekteki ekolojik koridor niteliğini destekler olmasına dikkat edilmiştir.Yapıların doğu-batı hattında konumlandırılarak uzun açık cephelerinin güzeye açılmasıyla güneş ışığından maksimumda faydalanma sağlanmıştır.Yapıların çatılarında kullanılan fotovoltaik panellerle yapının enerji ihtiyacının desteklenmesi amaçlanmıştır.Binalardan ve çatılardan gelen suların yapı çeperlerindeki çakıllı ve filtre niteliği taşıyan bitkilerle süzdürülmesi ile gri suyun bahçe sulamasında ve ıslak hacimlerde rezervuarlarda kullanılması sağlanacaktır.

Dikdörtgen prizmalar halinde çözümlenen kütlelerden, belediye kütlesinin Uzun cephelerinde kuzey ve güney yönlerine açılan bürolar konumlandırılmıştır. En yüksek düzeyde gün ışığından faydalanma ve doğal havalandırma ile iklimsel duyarlılık amaçlanmıştır. Bürolarda, cephelerde kullanılan aralıklı yerleştirilen metal kutu      profiller sayesinde güneşten kontrollü faydalanan çalışma alanları yaratılmıştır. Müdürlükler, mümkün olduğunca açık büro anlayışıyla, net hacimlerin modüler olarak bölünmesiyle de esnek ve dönüşebilir nitelikte düşünülmüştür. Açık arşiv ve bürolar erişilebilir ve şeffaf müdür odaları ile desteklenerek organize edilmiştir.  Açık ofis ve arşiv alanları, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekânlarına göre az sayıda ve total hacimlerden oluştuğu için ısınma ve aydınlatılma açısından yapı enerji döngüsü açısına katkı sağlamaktadır. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pencereler sayesinde kontrol edilebilir doğal klima etkisi ile çalışma ortamlarının niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Her bir müdürlük için kişi sayısına göre modüler olarak ayrılan her bölümde bir arşiv odası, toplantı bölümü ve bir müdür odası ayrılmıştır.

Uygulanması tasarlanan kentsel yenıleme alanı boyunca uzanan dere, işlevsel olarak belediye pasif rekreasyon kullanımı ile desteklenmektedir.

Peyzaj Yaklaşımı

Yapı kütlelerinin devamı olarak kurgulanmış meydanlar, park ve kent arasında kademeli geçiş alanı olarak çalışmaktadır. Park boyunca devamlılık arz eden ardışık kamusal mekanların devamı olan meydanlar, uzanımları ile yapıları refere ederken, zemin hareketleri ile çevreyle ilişki kurmaktadır. Parka bakan meydanda yarı geçirimli döşemeler tercih edilerek, parktan akan bütücül yeşilin eriyerek alana katılması amaçlanmıştır. Aynı mantıkla kente bakan meydandaki zemin hareketleri, kentten gelen kullanıcıyı yapıya yönlendirmektedir. Belediye önündeki meydanın sahip olduğu boşluk etkisiyle serbest kullanıma izin vermesi, belediyenin toplanma, kutlama gibi etkinlikliklerinin gerçekleştirilmesine olanak kılmaktadır.

Sosyal kütlenin zemin katının, dere ve parka bakan yüzü, pasif rekreasyon alanı olarak hem park kullanıcısına hitap etmekte hem de kent merkezinden parka katılımı sağlamaktadır. Dere kenarına öngörülen kotlanma ile, kullanıcıların suya yaklaşması ve sosyal kütle zemin kat işlevlerinin farklı kademelerde deneyimlenmesi öngörülmüştür.

Öngörülen bitkisel tasarım, alanların fonksyonlarını destekleyecek niteliktedir. Kente bakan belediye meydanı heryönden geçişe izin verecek şekilde boş bırakılırken, iki kütle arasındaki alle, insan ölçeğini destekleyecek nitelikte formal olarak ağaçlandırılmış, dere ve parka bakan kısımlar ise serbest olarak bitkilendirilmiştir. Dere kenarında kullanılması planlanan sazlık ve  otçul bitkiler ise su temizlenmesine destek olacak niteliktedir.

LOT Logo 15x15cm_300dpi.png
bottom of page