top of page

OSB'DE KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

İŞVEREN: BORUSAN HOLDİNG

2013 - ADIYAMAN

Erken çocukluk dönemini kapsayan kreş ve gündüz bakım evlerinin öneminin gün geçtikçe toplum genelinde daha çok farkına varılmaktadır. Özellikle çalışan kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranının bir hayli düşük olduğu ülkemizde çocuk sahibi olmak ebeveynlerde erkekten çok kadının iş hayatının sona ermesine ya da uzun bir ara vermesine sebebiyet vermektedir. Bu durum sağlıksız koşullar doğurmakta ve çalışan kadını tercih yapmak zorunluluğunda bırakmaktadır. 

Çocukların güvenli ve denetimli mekanlara bırakılabilmesi yaratıcılıklarının ve öğrenme kabiliyetlerinin en yüksek seviyede olduğu dönemlerde güzel bir eğitim almalarının yanı sıra ebeveynlerin çocuk öncesi yaşamlarından vazgeçmemelerine olanak sağlamaktadır. Kreş ve gündüz bakım evleri sayesinde ebeveynlerin iş ve sosyal hayatlarında bir kopukluk ya da vazgeçiş yaşanmamakta, böylece aile bireylerinin hepsi sağlıklı koşullar çerçevesinde hayatlarını sürdürebilmektedir. Yurt genelinde düşünüldüğünde ise kadın iş gücünde var olduğu düşünülen bir engel çözülmüş olmaktadır.

 

Borusan Neşe Fabrikası Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesinde güvenlik nedeniyle yapıya doğrudan tek bir giriş sağlanmış, acil durumlar için ise alandan farklı noktalardan kaçışlar önerilmiştir. Birçok farklı kente uygulanacak olması sebebiyle yapı içerisinde modüler olarak grup odaları seçilmiş, ana kurgu bu birimin tekrarları biçiminde oluşturulmuştur. Diğer işlevler bu birimlere eklemlenerek konumlandırılmıştır. Hızlı ve kolay kurulum için strüktür sistemi çelik konstrüksiyon olarak düşünülmüştür.

3 ana koldan oluşan kurguda iki kol birbirini tekrar eden grup odalarından oluşurken, diğer kol ise ana sirkülasyon ve sosyal/idari işlevler için ayrılmıştır. Bu kurgu Adıyaman’daki araziye uygulanarak arsa içerisinde çekme sınırlarını çeper olarak kabul eden bir yapıya dönüşmüştür. Mevcut arazinin metrekare bazında yeterliliği ve işlev bakımından daha olumlu olması sebebiyle yapı tek kattan oluşturulmuş,  servis mekanları bodrum katta çözülmüştür.

Tüm grup odaları (birimler) kendi içlerinde oyun ve uyku olmak üzere iki ana gruptan oluşmuştur. Fiziksel ve zihinsel gelişimin en önemli olduğu bu yaşlarda çocukların maksimum güneş ışığından yararlanması için oyun alanları tamamen güneş alacak şekilde, yatma mekanları ise uyku kontrollerinin hızlı gerçekleşebilmesi için ana sirkülasyon üzerine yerleştirilmiştir. Öğretmenler bu sayede kontrollerini yatma mekanlarına girmeden yapabileceklerdir. Ayrıca uyku problemlerini en aza indirmek için yatma mekanları birimler içerisinde iki kısımdan oluşturulmuştur. Her grup odası kendi yaş gruplarına göre ortak açık alanlara açılmaktadır. Birimlerin birbirine bakmaması gerekliliği düşünülerek, her birim kendi açık alanıyla ilişkilidir. Bu sayede yapı içerisinde birim izole olup, oda içerisinde çocuklar diğer grup odalarındaki çocuklardan etkilenmemektedir. 

İlişkili yaş grubuna ve servis girişine en yakın olacak şekilde konumlandırılan Yemekhane (Çok amaçlı salon), Öğretmenler Odası ile birlikte özellikle iç bahçeyle ilişkilendirilmiştir. Bu sayede oyun sırasında çocuklar hissetmeden gözetim altında tutulabilecekler ayrıca çok amaçlı salon başka aktiviteler sırasında ve sonrasında yarı açık alan kullanımına müsait olacaktır.

LOT Logo 15x15cm_300dpi.png
bottom of page