top of page

KİMLİKLİ KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI 

İŞVEREN: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKALIĞI

2017 - BURSA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği “Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması”nda II. Mansiyon Ödülü aldığımız projemiz;

Bursa, bulunduğu topoğrafya, doğal ve yapılı çevresi ve geçmişten günümüze taşınan tarihi miraslarıyla birçok katmanı içerisinde barındıran bir kenttir. Saniyeleşme ve dolayısıyla hızlı ve çarpık kentleşmenin Bursa üzerindeki olumsuz etkileri belleklerdeki tarihi ve kültürel kimliğin yıpranmasına ve giderek etkisini kaybetmesine sebep olmaktadır. “Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması” için katılımcılara sunulan seçenekler arasında, kent yaşayışının kent kimliği, tarihi ve kültürel zenginliği ile tezat oluşturması tasarım ekibi tarafından ilgi çekici bir tasarım girdisi olarak ele alınmış ve Bursa’nın seçilmesine karar verilmiştir.

ORHANGAZİ MEYDANI

Bursa içerisinde çalışma alanı olarak seçilen Orhangazi Meydanı taban alanı az olmasına rağmen kent içindeki lokasyonu ve etrafını çevreleyen yapılar itibariyle Bursa’nın tarihi kimliği açısından merkezi bir konumdadır. Meydanı çevreleyen yapıların başında Ulucami, Emir Han, Koza Han, Orhan Camisi gibi çok önemli tarihi yapılar gelmektedir.

Meydan altyapı ve kamusal donatı eksiklikleri sebebiyle gündüzleri yoğun yaya sirkülasyonunu taşımakta ve oturma alanı ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmakta bunu karşın gece kullanımında ise aktif olamamaktadır. Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda yapılı çevresindeki önemine karşın kentlilerin belleğinde ve yaşayışlarında kamusal ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir mekana dönüşememiştir.

TASARIM YAKLAŞIMI

Tasarlanan kent mobilyaları ailesinin en önemli amacı, Bursa’yı, tarihini ve kimliğini zedeleyen, kent yaşayışında görüntü kirliliğine neden olan elemanlardan arındırıp, bireylerin yapılı çevreyi algılamalarını destekleyen dingin tasarımlar yapmaktır.

 

Kimlikli Kent Mobilyaları Tasarım strateji ilkeleri;

•            Gündelik kent yaşantısını zenginleştiren,

•            Sosyal ve kültürel kullanımları arttıran,

•            Tarihi dokuya saygılı, görsel kirlilik yaratmayan,

•            Ekolojik değerleri koruyan, sürdürülebilir,

•            Erişilebilir tasarımlar olarak belirlenmiştir.

 

Form ve Bağlam

Tasarımların ana hatları belirlenirken Osmanlının düzgün geometrilerinden esinlenilmiş, dolu hacimlerden daha çok yatay ve dikey çizgileri ortaya çıkaran, çok fonksiyonlu tasarım kurgusu benimsenmiştir. Vaziyet kurgusunda ise mekansal kullanımlar ve rotaları çalışılarak farklı perspektiflere olanak sağlayan organik yerleşim kurgusu üzerine çalışılmıştır.

 

Birimler

•            Aydınlatma direkleri (4m/6m)

•            Çöp Kutusu

•            Sınırlandırıcılar (4 tip)

•            Çeşme

•            Oturma Birimi

•            Tabelalar(Totem Tabela,Yön Tabelaları)

Alan içerisindeki yaya hareketlerini ve işlevlerini yönlendiren kentsel donatı elemanları, tarihi çevredeki unsurları göz önüne alan, malzeme ve biçim olarak bu duruma uyumlu, görsel kirlilik yerine kentsel dokuyu ortaya çıkaran elemanlardır. Oturma elemanları mekan içerisinde içerisinde yaya hareketine paralel akan elemanlar olarak yerleştirilmiştir.

 

 

Kentin bir nevi merkez konumu sayabileceğimiz Orhangazi Meydanı, altyapı ve kamusal donatı eksiklikleri sebebiyle kent meydanı olma özelliklerini taşımaz olduğu için, Bölge’nin hâlihazırdaki kaotik durumunu görsel olarak hafifleştirip, daha naif, sakin bir dil yakalamak amaçlanmıştır. Tasarlanan kent mobilyaları ailesinin en önemli amacı, Bursa’yı, tarihini ve kimliğini zedeleyen, kent yaşayışında görüntü kirliliğine neden olan elemanlardan arındırıp, bireylerin yapılı çevreyi algılamalarını destekleyen dingin tasarımlar yapmaktır. Parçacıklı yaklaşım, ürünlerin eklenebilip çoğalmalarına olanak sağlarken, üretim, taşıma kolaylığına ve görsel hafifliğe olanak vermiştir.

LOT Logo 15x15cm_300dpi.png
bottom of page